صفحه نخست    l    تماس با مدیر    l    نسخه موبایل    RSS    l   
درباره وبلاگآبی تر از آسمان بود و پاک تر از باران .دستش را به آسمان می برد و ستاره ها را در سفره خالی ما می نشاند . بهار را به تساوی تقسیم می کرد و سهم خود را به آنکه محتاج تر بود می بخشید.کبوتر از دست او دانه می چید و ماه از روی او روشنی می گرفت . نخل تنهایی اش را می شناخت . چاه زمزمه اش را می شنید و غدیر آن آبگیر زخمی حیران بردباری اش بود .غم و غریبی و غربت ، اشک و آه او را همدم می شدند و از کوفه تا کربلا عشق بود که می کاشتند . نماز به تلاوت او می بالید و او به تلاوت نماز . اخمهایش را باز می کرد و آدم شعر بهشت را می سرود . او ساده بود به رنگ صبح و مرد بود به رنگ خدا. آری او علی ، ماه ولاء بود .

کودکانه ی غدیر
معرفی کتاب

هدف اصلی کتاب ، شناخت قرآن با غدیر و غدیر با قرآن است . نویسنده کوشیده است که در 1500 صفحه و در سه مجلد، این شناخت دوسویه قرآن و غدیر را در شش بخش توضیح دهد . بخش اول به آیات نازل شده در سراسر واقعه غدیر از مدینه تا مدینه اختصاص دارد که اقدامات پیامبر (ص) را از یک سو ، و اقدامات منافقین را از سوی دیگر در بر می گیرد ...

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
چهارشنبه 25 تیر 1393 :: نویسنده : مستور
ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺁﻳﺎﺕ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺐ‬ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﺎ ﻓﺮﺍﺭﺳﻴﺪﻥ ﺷﺐ ﻗﺪﺭ ﺑﻌﺪ،‬ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺍﺫﻥ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ،‬ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻌﻴﻦ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺮﺍﻣﻴﻦ ﺍﻟﻬﻲ ﻧﺎﺯﻝ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬

‫ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺩﺭ ﺁﻳﺎﺕ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﺍﺯ ﻧﺰﻭﻝ ﻣﻼﺋﻚ ﺑﻪ‬ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﻧﺰﻭﻝ ﻣﻼﺋﻚ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻫﺪﻓﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﺰﻭﻝ ﺧﻮﺩ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‬ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮﺩ. ﻳﻚ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﻧﺰﻭﻝ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻚ ﻧﺎﺯﻝ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‬ ﺗﺎ ﺍﻣﺮ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻣﻴﻦ ﺍﻟﻬﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺤﻮﻝ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ، ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؛ ﻧﻈﻴﺮ‬ ﻧﺰﻭﻝ ﻣﻼﺋﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻳﺎﺭﻱ ﻣﺆﻣﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺑﺪﺭ ﻭ ﺣﻨﻴﻦ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ،‬ ﻧﺰﻭﻝ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻧﺰﻭﻝ ﻣﻼﺋﻚ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻋﺬﺍﺏ‬ ﺍﻟﻬﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﻮﻡ ﻟﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻭ...‬

‫ﻧﻮﻉ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺰﻭﻝ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﺍﻟﻬﻲ، ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﭘﻴﺎﻡ‬ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭘﻴﺎﻡ ﻳﻚ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺒﻲ‬ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺁﻥ ﭘﻴﺎﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﻧﺰﻭﻝ ﺳﺮ ﻭ‬ ﻛﺎﺭ ﻣﻼﺋﻚ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﭘﻴﺎﻡ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ‬ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻼﺋﻚ ﺍﻟﻬﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ‬ ﺑﺮ ﻛﺴﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﻲ ﺍﺯ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﺍﻭ ﻧﺎﺯﻝ ﺷﻮﻧﺪ.‬

‫ﻧﻤﻮﻧﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﺰﻭﻝ، ﻧﺰﻭﻝ ﺟﺒﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 32 ﺳﺎﻝ ﺑﺮ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻛﺮﻡ‬ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﻬﺎﻱ ﺍﻟﻬﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻧﺎﺯﻝ ﻣﻲﻧﻤﻮﺩ.‬ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﺰﻭﻝ ﻣﻼﺋﻚ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻗﺪﺭ، ﺟﺰﻭ ﻛﺪﺍﻡ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺣﺎﻟﺖ‬ ﻓﻮﻕ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺁﻳﻪ 4 ﺳﻮﺭﻩ ﻗﺪﺭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺯ ﻧﺰﻭﻝ ﻣﻼﺋﻚ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻴﻦ ﺍﻟﻬﻲ ﺳﺨﻦ‬ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎ ﺭﺟﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﻣﻴﻦ،‬ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻚ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ‬ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﻧﺰﻭﻝ ﻧﻮﻉ ﺍﻭﻝ)، ﻳﺎ ﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﻣﻴﻦ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‬ ﻭ ﻣﻼﺋﻚ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﻧﺎﺯﻝ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻭ‬ ﺣﻤﻞ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ (ﻧﺰﻭﻝ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻡ).

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻪ‬4 ﺳﻮﺭﻩ ﻗﺪﺭ ﺑﺤﺚ ﻧﺰﻭﻝ ﻣﻼﺋﻚ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻚ ﺩﺭ‬ ﺍﻳﻦ ﺷﺐ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺮﺍﻣﻴﻦ ﺍﻟﻬﻲ ﺭﺍ ﻧﺎﺯﻝ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻼﺋﻚ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ‬ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﻣﻴﻦ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺎﺯﻝ ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﺲ‬ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻼﺋﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺰﻭﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ‬ ﺟﻨﺒﻪ ﺍﺑﻼﻏﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻧﺰﻭﻝ ﻣﻼﺋﻚ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﺑﻼﻏﻲ‬ (ﻧﺰﻭﻝ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻡ) ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮ ﺣﺠﺖﻫﺎﻱ ﻫﻤﺎﻥ ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺯﻝ ﻣﻲﺷﻮﺩ‬ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﻲ ﺑﺮ ﺍﻣﺎﻣﺖ ﺑﺮﺣﻖ ﺍﺳﺖ.‬

ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺍﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺣﻴﺎﻱ ﺷﺐ ﻗﺪﺭ‬ ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ‬
ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ(ﻉ) ﺑﻪ ﺍﺑﻮﺑﺼﻴﺮ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ: «ﻭﺻﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺌﻪ‬ ﺭﻛﻌﻪ»؛ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺷﺐ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺻﺪ ﺭﻛﻌﺖ ﻧﻤﺎﺯ‬ ﺑﺨﻮﺍﻥ » ﻭﺍﺣﻴﻬﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻨﻮﺭ«؛ ﺗﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻲ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺷﺐ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺳﭙﻴﺪﻩ‬ ﺻﺒﺢ ﺷﺐﺯﻧﺪﻩﺩﺍﺭﻱ ﻛﻦ «ﻭ ﺍﻏﺘﺴﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ»؛ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺷﺐ ﻏﺴﻞ ﻛﻦ. ﺍﺑﻮﺑﺼﻴﺮ‬ ﻋﺮﺽ ﻛﺮﺩ ﺍﮔﺮ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺨﻮﺍﻧﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮﺍﻥ. ﺍﮔﺮ‬ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ ﺑﺨﻮﺍﻥ.‬

‫ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: ﺍﻳﺮﺍﺩﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺳﺮ ﺷﺐ ﻛﻤﻲ ﺑﺨﻮﺍﺑﻲ ﻭ ﺑﺎﻗﻲ‬ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺷﺐ ﺭﺍ، ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻱ، ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ،‬ ﺩﺭﻫﺎﻱ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺷﻴﻄﺎﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻧﺠﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻮﻣﻨﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ‬ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺍﺯ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻮﻕ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺍﻭ‬ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮﺩ. ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ ﺍﺑﻮﺑﺼﻴﺮ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺭﺍﻭﻱ ﺯﺑﺮﺩﺳﺖ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻛﺸﺘﻪ ﺩﺭ ﻓﻦ ﺭﻭﺍﻳﺖ‬ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﺍﻝﻫﺎ ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ژﺭﻓﺎﻱ ﺷﺐ‬ ﻗﺪﺭ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻋﻤﻞ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ؛ ﺍﻣﺎﻡ (ﻉ) ﻫﻢ، ﭼﻨﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ‬ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻗﺪﺭ ﭘﺎﻓﺸﺎﺭﻱ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲﺩﻫﻨﺪ ﺑﻨﺪﻩ ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ‬ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﺯ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﮔﺮﺩﺩ.

ﻧﻜﺘﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺭ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﻪ‬ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺍﻣﺎﻡ(ﻉ) ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻳﺸﻪ‬ ﻭ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻴﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩﺍﻧﺪ؛ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: «ﻭ ﺗﻘﺒﻞ‬ ﺍﻋﻤﺎﻝﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ» ؛ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻮﻣﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻗﺪﺭ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.‬نوع مطلب : مناسبت ها، 
برچسب ها :
امکانات وب


این نوا را در وبلاگ خود پخش کنید:

جشنواره رسانه های علوی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic