صفحه نخست    l    تماس با مدیر    l    نسخه موبایل    RSS    l   
درباره وبلاگآبی تر از آسمان بود و پاک تر از باران .دستش را به آسمان می برد و ستاره ها را در سفره خالی ما می نشاند . بهار را به تساوی تقسیم می کرد و سهم خود را به آنکه محتاج تر بود می بخشید.کبوتر از دست او دانه می چید و ماه از روی او روشنی می گرفت . نخل تنهایی اش را می شناخت . چاه زمزمه اش را می شنید و غدیر آن آبگیر زخمی حیران بردباری اش بود .غم و غریبی و غربت ، اشک و آه او را همدم می شدند و از کوفه تا کربلا عشق بود که می کاشتند . نماز به تلاوت او می بالید و او به تلاوت نماز . اخمهایش را باز می کرد و آدم شعر بهشت را می سرود . او ساده بود به رنگ صبح و مرد بود به رنگ خدا. آری او علی ، ماه ولاء بود .

کودکانه ی غدیر
معرفی کتاب

هدف اصلی کتاب ، شناخت قرآن با غدیر و غدیر با قرآن است . نویسنده کوشیده است که در 1500 صفحه و در سه مجلد، این شناخت دوسویه قرآن و غدیر را در شش بخش توضیح دهد . بخش اول به آیات نازل شده در سراسر واقعه غدیر از مدینه تا مدینه اختصاص دارد که اقدامات پیامبر (ص) را از یک سو ، و اقدامات منافقین را از سوی دیگر در بر می گیرد ...

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
دوشنبه 14 شهریور 1390 :: نویسنده : مستور
یکی از برجسته ترین آثار سید رضی کتاب شریف نهج البلاغه است؛ کتابی که هر گوهرشناسی را به اعتراف به جایگاه بلند و برجسته آن واداشته و سرهای همه آنان را به تواضع در برابر این کتاب فرود آورده است.حنّا الفاخوری نویسنده تاریخ ادبیات عرب می نویسد:

(کتاب نهج البلاغه یک ثروت عظیم فکری و ادبی است. این کتاب پیوسته مردمان را به عمل به شعائر دینی و پیروی از تعالیم قرآن مجید و استوار ساختن کارهای نیک و خوش فرجام فرامی خواند و آنان را به پیش رفتن در طریق فضائل برمی انگیزد. نهج البلاغه دین را با مسایل اجتماعی و سیاسی درآمیخته و البته دین را پایه و اساس آن دو دیگر قرار داده و خواهان جامعه ای است که بر سخن عدل و مساوات و حریّت استوار شده باشد. در این کتاب عدل را جایگاهی وسیع است و امام آن را از مقتضیات اصلی زندگی و نگهبان آن قرار داده است... در نهج البلاغه در کنار این تعالیم آراء گوناگونی در فلسفه مابعدالطبیعه و فقه و معلومات بسیار تاریخی نیز آمده و مجموعه این مزایاست که نهج البلاغه را در عالم ادب و دین و اجتماع به مقامی بلند رسانده است). برای دیدن اندازه اصلی لطفا بر روی آن کلیک کنید.


شیخ محمد عبده مفتی اسبق مصر و شارح نهج البلاغه در وصف این کتاب می گوید:

(معتقدم بحق سخن علی علیه السّلام بعد از قرآن کریم و کلام نبوی فصیحترین و بلیغترین و پرمعناترین و جامعترین سخنان است).


شارح بزرگ نهج البلاغه ابن ابی الحدید می گوید:(یک سطر از نهج البلاغه برابر با هزار سطر کلام ابن نباته یعنی همان خطیب بلندآوازه ای است که همگان بر یگانه بودن او در عصر خود و در فن خطابت اتفاق نظر دارند).

سیر تألیف نهج البلاغه
سید رضی در مقدمه خود بر نهج البلاغه چنین می نویسد:(زمانی که هنوز دوران طراوت آغازین زندگی را سپری می کردم تألیف کتابی را درباره خصائص ائمه آغازیدم که روایتهای زیبای رسیده از آنان و گوهرهای نهان در گفتار ایشان را در برداشته باشد.)پس از آن که خصائص گفتار امیرمؤمنان علیه السّلام را به پایان رساندم، رویدادهای روزگار مرا از پی گرفتن کار و به کرانه رساندن این اثر بازداشت.

از دیگر سوی در آنچه تا این زمان تألیف کرده ابواب و فصولی مشخص ساخته و در پایان آنها فصلی آورده بودم که مواعظ و حکم و امثال و آداب منقول از امیرمؤمنان علیه السّلام را دربرداشت. در این زمان گروهی از دوستان زیباییها و برجستگیهای این بخش را پسندیدند و درخشندگیهای این کلمات خوشایند، اعجاب آنان را برانگیخت. اینان از من خواستند تألیف کتابی را بیاغازم که همه انواع کلام امیرمؤمنان علیه السّلام و همه شاخسار شجره خجسته گفتار او را اعم از خطبه و نامه و ادب و موعظه دربرگیرد.
 
البته روشن است این گونه مجموعه ای چونان گفتارهای پردرخشش دینی و دنیوی را در خود جای می دهد که نه در هیچ کلامی دیگر گرد هم آمده و نه در کتابی فراهم گشته است؛ چه امیرمؤمنان علیه السّلام جویبار هماره جاری فصاحت و خاستگاه و زادگاه بلاغت بود و گوهرهای نهفته بلاغت در کلام او رخ نمود، سخنوری قانون خود را از او گرفت، همه سخنوران گام در جای گامهای او نهادند و همه اندرزگویان و واعظان سخن سرای از کلام او کمک جستند، با این همه او پیش افتاده و اینان نرسیده اند و وامانده اند؛ چرا که کلام او نشانی از علم الهی و بویی از گفتار پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله دارد.

به هر روی من خواسته این دوستان را برآوردم و با امید و آگاهی به سود بسیار و نام ماندگار و پاداش پرباری که در این کار است تألیف آن را آغازیدم، بدان هدف که در کنار همه شایستگیهای امیر مؤمنان علیه السّلام از جایگاه بلند او در این میدان نیز پرده برگشایم و روشن سازم که چگونه او در میان همه پیشینیان بزرگ که اندکی از کلام آنان برای ما نقل می شود و به ما می رسد به چکاد بلاغت و سخنوری رسیده و کلام او دریایی ژرف و ناشناخته کرانه و گوهری یگانه است.

دیدم کلام امیرمؤمنان بر گرد سه محور است: نخست خطبه ها و فرمانها؛ دوم نامه ها و منشورها؛ و سوم حکمت ها و موعظه ها. پس به توفیق خداوند بر آن شدم که نخست خطبه های برجسته را برگزینم، پس نامه های برگزیده و پس از آن حکمت های برگزیده را بیاورم، و برای هر یک از این سه، فصلی جداگانه قرار دهم.

گاه در اثنای این گزیده ها عبارتی دوباره آمده یا مضمونی تکرار شده؛ و عذری که در این کار است آن که کلام او به روایتهایی با اختلاف بسیار به ما رسیده است و از همین روی گاه در جایی کلامی از آن حضرت به روایتی نقل شده و سپس در جایی دیگر به روایتی دیگر نقل شده و در کتاب گنجانیده شده است؛ به روایتی که یا چیزی افزون بر روایت نخست و یا عبارتی پسندیده تر از آن دارد، و از همین روی اقتضای حال تکرار آن است تا هم وجهی که آن کلام بدان سبب گزینش شده تقویت شود و هم هیچ گوهری از این گوهرهای گرانبها از دست نرود. گاه نیز مؤلف نسبت به آنچه در جایی دیگر از کتاب گزینش کرده بعیدالعهد شده و از همین روی همه یا بخشی از آن را از روی سهو یا فراموشی و نه از سر عمد و قصد تکرار کرده است.

با این همه مدّعی نیستم که همه جنبه های کلام او را فرایافته و هیچ از آن فروگذار نکرده ام و هیچ از دستم نرفته و یا از ذهنم دور نمانده است. بلکه دور نمی دانم که آنچه به من نرسیده فراتر از چیزی باشد که به من رسیده و آنچه بدان چنگ یافته ام افزونتر از چیزی باشد که فراچنگ نیاورده ام.به هر روی ، بر من است که تلاش خویش بر طبق اخلاص نهم و تا جایی که در توان هست بکوشم، و خداوند خود راه فراروی نهد و راهنمایی بگمارد».

ترتیب و چینش نهج البلاغه

آن سان که از مقدمه سید رضی نیز نقل کردیم وی نهج البلاغه را در سه بخش فراهم چیده است:

الف: خطبه ها:

نخستین و گسترده ترین بخش نهج البلاغه همین بخش است که 241 خطبه را در خود جای می دهد. در خطبه ها به موضوعات گوناگونی برمی خوریم، از فلسفه و الهیات و مباحث مربوط به صفات الهی و جبر و اختیار گرفته تا مسایل فقهی شرعی ، از بیان عبرتهای تاریخی گرفته تا مسایل اجتماعی ، از پدیدارشناسی گرفته تا توصیه های ژرف و دقیق اخلاقی ، و از توبیخ یا نقد گرفته تا حماسه آوریهای ادبی و توصیه های نظامی .

در این میان برخی از خطبه ها نامورترند که از آن جمله است: خطبه «شقشقیّه» که سومین خطبه است، خطبه (اشباح) که در ترتیب صبحی صالح خطبه شماره 91 و در ترتیب فیض الاسلام خطبه شماره 90 است، خطبه «قاصعه »که در ترتیب صبحی صالح به شماره 191 و در ترتیب فیض الاسلام 233 آمده است، خطبه «متّقین» که در ترتیب صبحی صالح به شماره 193 و در ترتیب فیض الاسلام به شماره 184 آمده است.

ب: نامه ها:

در این بخش 79 نامه آمده که از نامه های بلند تا نامه های بسیار کوتاه دو یا چند جمله ای می توان در آن دید.در نامه ها توصیه های گوناگونی در زمینه های مختلف آیین حکومتی اسلام، نظام مالی و بویژه نظام زکات، مسایل جنگ، بازخواست از کارگزاران، و توصیه های اخلاقی وجود دارد. نامه امام به «مالک اشتر» از مشهورترین نامه هاست که در ترتیب صبحی صالح به شماره 53 و در ترتیب فیض الاسلام نیز به همین شماره آمده است.

ج: حکمت ها یا کلمات قصار:

در این بخش به 480 عبارت برمی خوریم که نام حکمت یا کلمات قصار بر آنها نهاده اند. در این بخش صبغه اخلاقی بیش از هر چیز دیگر نمودار است و توصیه هایی کوتاه در زمینه های گوناگون آداب اجتماعی و اخلاقی و همانند آن را در برگرفته است.

در میان این کلمات قصار بخشی متمایز از دیگر بخش ها وجود دارد که سید رضی آن را تحت نام «احادیث کوتاهی که نیازمند تفسیر است» آورده است. این بخش در ترتیب صبحی صالح میان حکمت 260 و 261 جای گرفته و 9 حدیث را در برمی گیرد. در ترتیب فیض الاسلام نیز میان حکمت 252 و 253 قرار گرفته و همین 9 حدیت را در برگرفته است.نوع مطلب : نهج البلاغه، 
برچسب ها :
امکانات وب


این نوا را در وبلاگ خود پخش کنید:

جشنواره رسانه های علوی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic